Uutiset

Kuuloliitto otti kantaa kotimaisten ohjelmien suoratekstittämiseen

Nainen katsoo televisiotekstitettyä ohjelmaa.

Kuuloliitto antoi lausunnon tv- ja radiotoiminnan asetuksen muuttamisesta, joka koskettaa suorien lähetysten tekstittämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut muutosta valtioneuvoston asetukseen televisio- ja radiotoiminnasta.  Asetukseen sisältyvää määräaikaa, jonka mukaan tekstityspalvelu voidaan suorien lähetysten osalta toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä, 1. päivään kesäkuuta 2020 ehdotetaan jatkettavaksi 31. päivään joulukuuta 2020. Yle on ilmoittanut, että se ei pysty vielä teknisesti toteuttamaan kaikkien suorien lähetysten tekstittämistä.

Kuuloliitto kannatti yhdessä Kuurojen liiton ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa asetuksen määräajan jatkamista vuoden 2020 loppuun. Näin varmistetaan se, että niiden suorien lähetysten osalta, joita ei voida vielä suoratekstittää, tekstitys toimitetaan uusintalähetyksen yhteydessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan syksyllä 2020 voimaan tuleva sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutos sisältää uusia mediapalvelujen esteettömyyteen, kuten tekstityksen laatuun liittyviä velvoitteita. Asetukseen sisältyvän määräajan pidentäminen edesauttaa tuleviin sääntelymuutoksiin sopeutumista ja laadukkaan tekstityspalvelun kehittämistä. Kuuloliiton mukaan hyvälaatuisen tekstityspalvelun määrittelyä tukee ohjelmatekstitykselle laadittava laatustandardi. Kuuloliitto pitää tärkeänä, että kotimaisten ohjelmien tekstittämiselle on kirjattu lain tasolle laatuvaatimukset sähköisen viestinnän palvelulaissa.

Valtioneuvoston asetusta televisio- ja radiotoiminnasta tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2020 sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutosten tultua voimaan. Lain voimaan tulon yhteydessä on luontevaa arvioida uudelleen myös suorien lähetysten tekstitysvelvollisuutta. Tekstitettyjä suoria lähetyksiä tulisi olla mahdollista seurata myös tilauspalveluohjelmien alustalla (mm. Yle Areena). Suorien lähetysten tekstittämiseen tulee varata riittävät resurssit.

Kuuloliitto totesi lausunnossaan, että viime aikoina suorien lähetysten tekstityksen merkitys on korostunut korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan ja yhteiskunnallisten muutosten takia. Yle on lisännyt suoratekstitysten määrää ja on muun muassa lähettänyt eduskunnan kyselytunnit suoratekstityksellä sekä lisännyt suoratekstityksiä poikkeusoloja koskevassa tiedotuksessa. Kuuloliitto näkee tämän myönteisenä kehityksenä.

Kuuloliiton mukaan kotimaisten suorien lähetysten tekstittämisen tulee koskea Ylen lisäksi myös merkittäviä kaupallisia mediayhtiöitä. Kuuloliitto näkee, että puheentunnistustekniikan kehittyminen ja kehittäminen on myös kaupallisten mediayhtiöiden etu, ja sitä tulee kehittää yhteistyössä Yleisradion kanssa. Televisiotoimialan tulee kehittää puheentunnistustekniikoita, jotka mahdollistavat kotimaisten tv-ohjelmien tekstityksen tuottamisen joko suorana tai etukäteen editoituna ennen lähetystä.

Vaikka korona-epidemia on tuonut isoja haasteita yhteiskuntaan myös taloudellisesti, muistutti Kuuloliitto lausunnossaan, että Suomi on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen, joka pätee myös poikkeusoloissa. Sen pykälät 21 ja 30 velvoittavat Suomea varmistamaan vammaisten tiedonsaannin sekä mahdollisuuden seurata televisio-lähetyksiä saavutettavassa muodossa.

Lausunto televisio- ja radiotoimintaa koskevan asetuksen muuttamisesta

Lisätietoja: erityisasiantuntija Sami Virtanen (sami.virtanen@kuuloliitto.fi).