Kannanotto

Kuuloliitto on huolissaan kuulovammaisten tiedonsaannin perusoikeuksien toteutumisesta Yle-lakia uudistettaessa

Piirroshahmolla on puhelin kädessä ja nappikuulokkeet korvissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa hallituksen esitystä Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:ää niin, että siinä tarkennettaisiin Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää.

Vuonna 2017 Yleisradio Oy:n rahoituksesta tehtiin valtiontukikantelu, jossa pyydettiin Euroopan komissiota ratkaisemaan, saako julkisia varoja käyttää sellaisten tekstimuotoisten journalististen verkkosisältöjen tuottamiseen, jotka eivät liity julkisen palvelun yleisradio-ohjelmistoihin. Komissio on käsitellyt kantelua epävirallisella tasolla.

Esityksen tavoitteena on tarkentaa Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä lain 7 §:ssä ja mahdollistaa se, että Yleisradio voi jatkossakin tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Ehdotetut säännökset perusteluineen rajoittaisivat Yleisradion mahdollisuutta tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää.

Kuuloliitto otti kantaa siitä, että kuulovammaisten henkilöiden perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen on unohtunut lakiuudistusprosessin aikana. Kuuloliitto esittää, että pykälään liittyvien muutoksien jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon se, että Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta. Suomen tulee varmistaa, että kuulovammaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa ja sopimuksen pykälän 21 mukaisesti vapaus etsiä, vastaanottaa ja välittää tietoja ja ajatuksia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Kuuloliitto on erittäin huolissaan siitä, että nyt ehdotuksena oleva lakiluonnos johtaisi siihen, että Ylen oikeus julkaista tekstimuotoista journalismia rajoitettaisiin merkittävästi ja tavalla, joka vaarantaa kuulovammaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Lausuttavana oleva hallituksen esitys on kuulovammaisten mediakäyttäjien tiedonsaannin oikeuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmallinen. Jos Ylen tekstisisältöjä tai sen saatavuutta vähennetään, niin samalla kavennetaan kuulovammaisten perusoikeuksia ja sananvapautta tiedonsaantiin ja sitä kautta heidän mahdollisuuksiaan muodostaa mielipiteensä. Tekstimuotoinen uutistarjonta ja verkkosisältö lisää uutisten saavutettavuutta erityisesti kuulovammaisille mediankäyttäjille ja lukijoille.

Lisätietoja: www.lausuntopalvelu.fi