Uutiset

Kuuloliiton yt-neuvottelut päättyivät

Valkea talo.

Kuuloliitto päätti yt-neuvottelujen jälkeen tammikuun lopussa vähentää työvoimaa yhteensä kuusi henkilötyövuotta. Lisäksi vuoden 2020 taloutta tasapainotetaan lyhyin lomautuksin.

Joulukuussa 2019 käynnistetyillä neuvotteluilla varauduttiin STEAn laskevaan avustustasoon. Avustusehdotuksen mukaan aluetoimintaan suunnattu avustus laskee vuosina 2020–2021 merkittävästi ja Satakieli-ohjelmaan ei enää vuonna 2021 todennäköisesti saada erillistä avustusta.

Avustustason laskun ohella Kuuloliitto joutuu tulevina vuosina varautumaan myös omistamiensa kiinteistöjen korjauskustannuksiin. Pohjois-Haagassa sijaitsevaan Valkeaan taloon on suunnitteilla mittava peruskorjaus ja myös Kopolan kurssikeskus Kuhmoisissa vaatii jatkuvia investointeja kunnossapitoon.

YT-neuvottelujen pohjalta tehty kuuden henkilötyövuoden vähennys toteutetaan osa-aikaistamalla ja irtisanomalla työntekijöitä. Satakieliohjelman toiminta päättyy pääosin vuoden 2020 lopussa, mutta joitakin toimintoja tullaan jatkossa toteuttamaan osana liiton yleistoimintaa. Koko henkilöstö lomautetaan porrastetusti kahden viikon ajaksi vuonna 2020. Yt-neuvotteluissa käytiin läpi myös muita säästötoimia, joilla taloutta tasapainotetaan.

Säästötoimien lisäksi neuvotteluissa käsiteltiin organisaatiorakenteen uudistusta. Uusi organisaatiorakenne otetaan käyttöön vähitellen vuoden 2020 aikana.

Tiedustelut

Sanna Kaijanen
sanna.kaijanen@kuuloliitto.fi