Uutiset

Kuuloliiton lausunto sote-maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Syksyinen vaahteran lehti.

Kuuloliitto kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä laajemmilla alueilla. Kuitenkin sote-uudistuksen keskiössä tulee olla asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen ja palvelujen tuottaminen kokonaisvaltaisesti yksilön tarpeet huomioiden. Sosiaali- ja terveyspalvelujen onnistunut integraatio tulee varmistaa.

Kuuloliitto esittää kuitenkin huolensa sote-maakunnille suunnatun rahoituksen suhteen. Rahoituksen perusteissa ei tunnisteta riittävästi kaikkia väestön palvelutarpeita. Esitys ei tunnista riittävästi tulevaisuudessa voimakkaasti kasvavia kuulonkuntoutuksen palvelutarpeita. Kuuloliitto esitti, että osana sote-uudistusta Suomessa tulee kehittää rekisterejä ja jatkossa myös kuulovammaisuudesta tulee olla saatavilla tarkempaa tietoa, kuten vuosittaisten kuulokojesovitusten määrä ja niiden kehitys.

Kuuloliitto korosti lausunnossaan kuulonkuntoutukseen ja kuulon apuvälineisiin investoimisen tärkeyttä tulevissa maakunnissa, koska erityisesti ikääntyneiden hoitamaton kuulovamma voi tuoda muita merkittäviä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Maakunnissa on tärkeää toimia kustannustehokkaasti, mutta samalla tulee muistaa hyvinvointi-investointien tärkeys väestön kannalta ja niiden tuomat kustannushyödyt. Maakuntien tulee varmistaa riittävät resurssit kuulonkuntoutukseen ja kuulonkuntoutuksen palvelujen laatu.

Lisäksi Kuuloliitto korosti lausunnossaan muun muassa maakunnallisten vammaisneuvostojen aseman vahvistamista, sote-palvelujen esteettömyyden varmistamista, palvelun saamista yhtenäisin kriteerein palveluntuottajasta huolimatta sekä järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista kaikilla toiminnan tasoilla.

Tutustu lausuntoon tarkemmin:
Kuuloliiton lausunto sote-maakuntien perustamisesta 25092020