Uutiset

Kuuloliiton lausunto sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisesta

Kaukosäädin.

Kuuloliitto antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisesta. Uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Laki sääntelee muun muassa kotimaisten tv-ohjelmien ja tilauspalveluohjelmien tekstitystä.

Kuuloliiton keskeisimmät huomiot:

  • Kuuloliitto näkee erittäin hyvänä asiana, että lain pykälään 211 on lisätty kirjaus tekstityksen laadun takaamisesta.
  • Kuuloliitto ehdottaa, että tekstittämisvelvoite laajennetaan ehdotuksessa olevien kanavien lisäksi myös muille merkittäville tv-kanaville ja suoratoistopalveluille, kuten MTV:n rinnakkaiskanaville SUB- ja AVA-kanaville sekä Nelosen rinnakkaiskanaville LIV- tai JIM-kanaville.
  • Kuuloliiton mielestä on hyvä, että tekstitysvelvoite laajenee tilauspalveluohjelmiin. Kuitenkin niiden osalta Kuuloliitto näkee, että tavoitteeksi on otettava siirtymäajan kuluessa kasvava prosenttitavoite niin, että vuonna 2024 tilauspalveluohjelmien kotimaisista sisällöistä tekstitettäisiin 90 prosenttia.
  • Kuuloliitto esittää, että myös suorien lähetysten tekstittämistä on kehitettävä. Suorille lähetyksille tulee myös luoda siirtymäajan kuluessa kasvavat tavoiteprosentit.
  • Lisäksi Kuuloliitto esittää, että siirtovelvoite on laajennettava laajakaistaverkkoon. Tämä ei ole kirjattuna lakiluonnoksessa.

Kuuloliitto muistutti lausunnossaan ministeriötä siitä, että suomalaiset mediayhtiöt ovat ainoita, joilla on suomenkielistä sisältöä. Media-alan kilpailussa vastapuolella ovat monikansalliset yritykset, joiden pääpaino on englanninkielisessä ohjelmistossa. Monet näistä yhtiöistä tarjoavat osana heidän palvelujaan englanniksi puhutun mediasisällön suomen kielen tekstityksellä.

Lausunto kokonaisuudessaan:
www.kuuloliitto.fi/toiminta/lausunnot-ja-kannanotot

Lisätietoja

erityisasiantuntija Sami Virtanen
sami.virtanen@kuuloliitto.fi

Lakiluonnos sähköisen viestinnän palveluista:
https://valtioneuvosto.fi/lakiluonnos-sahkoisen-viestinnan-palveluista-lausunnoille