Services

Kuuloliitto kouluttaa, ohjaa, auttaa ja kehittää monipuolisesti kuuloon liittyvissä asioissa

Kuulovammaisuus on merkittävä terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä haaste Euroopassa ja aiheuttaa huomattavia kustannuksia niin yksilölle kuin julkisille palveluillekin. Huono kuulo heikentää kommunikaation sujuvuutta ja vaikuttaa kaikkiin elämän alueisiin.

Mikä neuvoksi

Kuuloliiton vaikuttamistoiminnan tavoitteena on, että yhteiskunta on kuulovammaisille esteetön ja saavutettava. Kuuloliiton vaikuttamistoiminta keskittyy uulovammaisten oikeuksien ja palveluiden turvaamiseen. Tavoitteemme on myös ehkäistä ennalta meluvammoja. Kuuloliitto pyrkiivaikuttamaan laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueisiin.

Kuulo ja kuulovammat

Kuuloliiton vaikuttamistoiminnan tavoitteena on, että yhteiskunta on kuulovammaisille esteetön ja saavutettava. Kuuloliiton vaikuttamistoiminta keskittyy kuulovammaisten oikeuksien ja palveluiden turvaamiseen. Tavoitteemme on myös ehkäistä ennalta meluvammoja. Kuuloliitto pyrkii vaikuttamaan laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueisiin.