Koulutukset ja tapahtumat

Vammais- ja vanhusneuvostojen koulutus

Vammais- ja vanhusneuvostojen jäsenille järjestetään vuoden 2018 loppupuolella koulutusta helpottamaan ja tukemaan heidän työtään. Koulutuksen suunnitteluun osallistuu useampi vammais-ja vanhusjärjestö.

Kuunteluolosuhteiden kartoituskoulutus

Kuulopiirit tai kuuloyhdistykset voivat halutessaan järjestää kuunteluolosuhteiden kartoituskoulutuksia. Näissä koulutuksissa ohjeistetaan yhdistysten vapaaehtoiset kartoittamaan niitä julkisia tiloja, joissa on induktiosilmukka. Koulutuksissa käydään läpi ennen kartoituksia olevat toimet, kartoituksen aikana ja sen jälkeen tehtävät asiat.

Äänitekniikkahenkilöstön koulutus

Äänimaailman työstäminen esim. teattereista ei useinkaan ole kiinni olemassa olevasta tekniikasta vaan tiedon puutteesta. Ei ole tietoa, mitä ääntä esim. induktiosilmukkajärjestelmään syötetään ja millä tavalla sitä olisi hyvä muokata. Suunnittelilla on järjestää koulutusta esim. teattereissa toimiville.

Kuunteluolosuhteiden seminaari

Kuunteluympäristöstä kiinnostuneille ammattilaisille ja alan toimijoille järjestetään 2018 loppupuolella seminaari, jossa keskitytään esim. tapahtumien, vanhuspalveluiden, opiskeluympäristön ja palveluiden kuunteluolosuhteisiin. Seminaari suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.