Uutiset

Kommentoi Kelan palvelukuvauksia

Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksia uudistetaan ja päivitetään sopimuskausien vaihtuessa. Uudistamistyön tavoitteena on kehittää kuntoutustoimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä sisällöltään selkeämmäksi ja joustavammaksi. Palveluluonnosten kommentointi on avoin kaikille ja kommentointiaika on 20.11.–8.12.2017.

Kelan kuntoutuksen palvelukuvaukset ovat kaksiosaisia: palvelukohtainen palvelukuvaus sekä yleinen osa, joka ei ole kommentoitavana. Kuulovammaisten kannalta olennainen palvelukuvaus liittyy lasten ja nuorten aistivammojen yksilökuntoutukseen.

Linkki kyselylomakkeeseen, jolla kommentit annetaan, löytyy sivuilta osoitteesta:

www.kela.fi/palvelukuvaukset_kommentoitavat-palvelukuvaukset