Blogit

Kirjoitustulkkina etämaailmassa 

Kannettava tietokone.

Kirjoittaja on kirjoitustulkki Tiina Heino 

Valmistuin kirjoitustulkiksi vuoden 2020 keväällä. Minua onnisti ja pääsin aloittamaan työt 1.4.2021 Uudellamaalla Kuultava Mielenliike Oy:ssä. Korona on muuttanut systeemejä paljon vuoden aikana. Minut koulutettiin kohtaamaan asiakas paikan päällä ja tekniikkaan tutustuin pääosin harjoittelujaksolla seuratessani kirjoitustulkkien työtä. Siispä hyppääminen suoraan etämaailmaan oli melkoinen!

Ennen töiden alkamista osallistuin Zoom, Text-on-Top sekä Text-on-Tap -koulutuksiin. Näitä etäalustoja olen käyttänyt työssäni, ne ovat osoittautuneet hyviksi. Text-on-Tap mahdollistaa monia hienoja ratkaisuja. Sen kautta voi esimerkiksi tulkata Zoomiin tai käyttää Overlay-ohjelmaa, jolloin tekstitys tulee muiden ohjelmien päällä. Se mahdollistaa helposti myös tulkkiparin kanssa tulkkaamisen. Asiakkaan tulkattavan tapahtuman etäalusta voi olla esimerkiksi Zoom, Teams, YouTube-video tai Facebook. Teamsin olen kokenut hyväksi tulkatessani kokouksia, koska siinä näkee helposti, kuka kulloinkin puhuu.

Havaintoja etäkirjoitustulkkauksesta

Tulkatessa minulla on kaksi konetta käytössä, toisessa on etätulkkausalusta asiakkaalle ja toisessa on asiakkaan tapahtuma. Toisessa koneessa on myös tukitulkkaus tulkkiparin kanssa, parhaaksi olen kokenut Google Docsin. Asiakkaiden kohtaaminen etätapaamisessa vaihtelee. Tulkin nimessä on hyvä näkyä tulkki-sana, näin häntä ei sekoiteta tapahtuman osallistujaksi. Joskus asiakas haluaa nähdä, kuka on tulkkina ja tällöin avaan hetkeksi kameran ja tervehdimme. Useimmiten yhteydenpito asiakkaaseen jää sähköpostiviestien lähettämiseen ennen tapahtuman alkua, kun asiakkaalta kysytään toiveita etätulkkauksen toteuttamiseksi ja lähetetään osallistumislinkit puolin ja toisin.

Olen nyt tehnyt kuukauden ajan töitä kirjoitustulkkina etämaailmassa. Paljon olen oppinut ja paljon on vielä opittavaa – kollegoiden apu ja tuki on ollut kullanarvoista. Myös asiakkailta olen saanut hyviä vinkkejä. Työssäni olen huomannut, että kirjo etätulkkauksen toimintatavoissa on melko suuri. Esimerkiksi kaikilla kirjoitustulkkausyrityksillä ei ole välttämättä käytössään samoja etätulkkausalustoja. Sen lisäksi sekä meissä kirjoitustulkeissa että myös asiakkaissa on eri tasoisia digikäyttäjiä. Kaipaisin kirjoitustulkkausta tarvitsevien asiakkaiden ja kirjoitustulkkien yhteistä tapahtumaa, jossa voisimme luoda etätulkkauksen yhteisiä pelisääntöjä – niin aloittelijoille kuin edistyneimmillekin.

Terveisin työstään kiitollinen kirjoitustulkki:
Tiina Heino