Blogit

Kirjoitustulkkaus saavutettavasti kaikille: ohjeita etätapaamisten tueksi

Blogisarjassa pohditaan digitaalisten palvelujen kehittymistä ja etsitään hyviä käytäntöjä osallisuuden edistämiseksi. Tässä kirjoituksessa tutustumme siihen, miten Zoom-tapaamisen osallistujat voivat hyödyntää samanaikaisesti itselleen parhaiten sopivaa kirjoitustulkkausmenetelmää.

Kirjoitustulkkaus on meille olennainen osa etätapaamisten järjestämistä ja tae niiden saavutettavuudesta. Käytännössä kirjoitustulkkaus tarkoittaa sitä, että osallistujat voivat lukea tekstinä sen, mitä tapaamisessa puhutaan. Kuulovammaisten lisäksi kirjoitustulkkaus tukee monia muitakin osallistujia.

Kuuloliiton Digitaidot-hanke on järjestänyt viimeisen vuoden aikana 37 jäsenille suunnattua etätyöpajaa, joissa on ollut mukana 336 osallistujaa (12.3.2021). Toiminnan myötä olemme oppineet hyödyntämään etätapaamisalustoja aiempaa monipuolisemmin ja tunnistamaan myös erilaisia käyttäjätarpeita. Tässä blogissa tutustumme kirjoitustulkkauksen mahdollisuuksiin Zoomissa, joka on ollut pääasiallinen etäkokousalustamme.

Miten kirjoitustulkkaus toteutetaan?

Tilaisuuden järjestäjä voi tilata tulkin suoraan tulkkauspalvelun palveluntuottajalta ja maksaa sen. Osallistuja, jolla on tulkkauspäätös, voi myös itse tilata tulkkauksen Kelan kautta ja pyytää sen niin sanottuna yleisötulkkauksena, jolloin tulkkaus on kaikkien osallistujien saatavilla. Tietyin edellytyksin tilaisuuden järjestäjä voi tilata tulkkauksen myös asiakkaan puolesta (lue lisää). Tilausta tehdessäsi kerro, millä Kelan hyväksymällä etäalustalla kirjoitustulkkaus toteutetaan. Lista Kelan hyväksymistä ohjelmistoista julkaistaan kela.fissä viimeistään 1.4.2021.

Tulkkaus on hyvä tilata alkamaan 10-15 minuuttia ennen tapaamisen alkua, jotta tulkit ehtivät valmistautua tulkkaukseen. Kun tulkkaus on vahvistettu, sovi tulkkien kanssa, miten se toteutetaan käytännössä. Toimita heille myös tapaamisen osallistumislinkki ja ennakkomateriaalit.

Kirjoitustulkkaus Zoom-kokouksessa

Kaksi kirjoitustulkkia istuvat pöydän äärellä

Zoom-alustalla kirjoitustulkkauksen voi toteuttaa hyödyntäen sen sisäistä livetekstitysominaisuutta, jolloin teksti näkyy tv-tekstityksen kaltaisesti kolmena rivinä alalaidassa. Vaihtoehtoisesti tulkki voi laatia rinnakkaisen etäkokouksen. Tällöin osallistuja seuraa tapaamista yhdeltä näytöltä ja tulkkausta toiselta. Tulkkaus voidaan myös kytkeä ulkoiseen pilvipalveluun, jolloin tulkkausta seurataan eri laitteelta tai näytöltä. Palvelusta riippuen osallistuja saattaa tällöin joutua itse rullaamaan tulkkausta sen etenemistahdin mukaan. Paras ratkaisu riippuu osallistujien tarpeista: osa kokee helpoksi tv-tekstityksen kaltaisen tulkkauksen seuraamisen. Osa taas haluaa nähdä enemmän tekstiä kerralla ja suosii koko ruudun tulkkausta.

Tässä blogissa esittelemme yhden ratkaisun, jolla voimme tarjota osallistujille mahdollisuuden valita samanaikaisesti juuri heille sopivan tulkkaustavan. Tätä varten tarvitsemme Zoomin ja tulkit puolestaan hollantilaisen Text on Tap –kirjoitustulkkausalustan.

 

Zoom-tapaamiset ja Text on Tap -tulkkaus

Järjestely vaatii muutaman teknisen askeleen, joista vastaavat etätapaamisen järjestäjä ja tulkit. Näiden vaiheiden tueksi olemme laatineet etätapaamisen järjestäjää varten kuvitetun ohjeistuksen, jonka voi katsoa täältä, sekä kirjoitustulkeille Tiina Tannerin opastaman videotallenteen, joka puolestaan on katsottavista tästä. Teknisten järjestelyjen jälkeen osallistujat voivat valita heille mieleisen tavan seurata tulkkausta:

  1. Osallistuja voi seurata tulkkausta suoraan Zoomista, jolloin tulke näyttäytyy hänelle tv-tekstityksen kaltaisena livetekstityksenä.
    Zoomin sisäistä livetekstitystä seuraavat kytkevät Zoomin tekstityksen päälle painamalla Zoomin CC-napista Show Subtitles. Niiden, jotka eivät halua seurata Zoomin tulkkausta, ei tarvitse tehdä mitään.
  2. Osallistuja voi seurata automaattisesti rullautuvaa koko näytön tulkkausta eri laitteelta tai näytöltä, tai asettaa kaksi ikkunaa rinnakkain tai allekkain.
    Tulkki välittää Text on Tapin tapaamislinkin osallistujille. Ne, jotka haluavat seurata koko ruudun tulkkausta voivat tehdä sen tulkkien välittämän Text on Tap -linkin kautta. Muiden ei tarvitse tehdä mitään.
  3. Osallistuja voi käyttää myös Text on Tapin erillistä Overlay –ominaisuutta, jossa osallistuja “liimaa” tekstityksen ruutunsa päälle.
    Osallistujan tulee tässä tapauksessa ladata koneelleen Text on Tapin Overlay –ohjelma, jonka jälkeen he kirjautuvat tapaamiseen (huom. Overlay toimii vain tietokoneella). Osallistujat voivat säätää näkymän itselleen sopivan tekstitysnäkymän: ohjelmassa voi muun muassa valita rivimäärän, fonttikoon ja värin. Myös tästä on saatavilla kuvitettu ohjeistus.

Kirjoitustulkkaus on osa saavutettavaa kokonaisuutta

Kirjoitustulkkaus on olennainen osa saavutettavaa kokonaisuutta. Se yksistään ei kuitenkaan takaa tiedonsaannin tai vuorovaikutuksen sujuvuutta. Tiettyihin perusasioihin on hyvä kiinnittää huomiota tulkkauksen ohella. Osallistumista helpottaa, kun järjestäjänä panostat viestin monikanavaisuuteen; selkeä visuaalinen esitys tukee puhetta ja tulkkausta. Vuorovaikutteisuutta tukee myös se, että puhuja pitää kameransa päällä ja kohdentaa valaistuksen kasvoihinsa. Tällöin huulion seuraaminen helpottuu. Turhat ohjelmat ja hälyt kannattaa sammuttaa taustalta, sillä ne häiritsevät. Puheen roolia ei voi korostaa turhaan: rauhallinen ja selkeä puhe tukee vuorovaikutuksen sujuvuutta, helpottaa tulkkien työtä ja antaa myös osallistujille aikaa miettiä ja laatia kysymyksiä. Etätapaamisten saavutettavuus rakentuukin monesta tekijästä, joiden ytimessä on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen.

 

Teksti:

Hanna Rantala ja Viivi Kilpeläinen

Blogissa on konsultoitu Kuuloliiton asiantuntija Tarja Kaikkosta tulkkauskäytäntöihin liittyen.