Uutiset

Kela: Vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutus on päättynyt

Kirjoitustulkki työssään. Edessä näkyy kannettava tietokone ja televisio.

Kela on tehnyt vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankintapäätökset ja lähettänyt ne kilpailutukseen osallistuneille. Lopulliset palveluntuottajat ja tulkit varmistuvat tammikuussa 2021. Tiedotus asiakkaille käynnistyy tammikuun lopulla.

Kela on kilpailuttanut vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun vuosille 2021–2022. Kilpailutus koski vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista 1.4.2021 alkaen. Tarjouksia saatiin kuudelle hankinta-alueelle yhteensä 254. Tarjouksia tuli 155 tulkkauspalveluyritykseltä.

– Pohjoiselle alueelle tuli aikaisempaa enemmän tarjouksia. Sen sijaan ruotsinkielistä palvelua emme saaneet tarpeeksi, vaikka olimme tehneet sen tarjoamiseen ja tuottamiseen muutoksia, sanoo osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

Lopulliset palveluntuottajat ja tulkit varmistuvat vasta, kun Kela on tarkistanut sekä rekrytoitavien että valmistuvien tulkkien tiedot. Jos palveluntarjoaja ei toimita näitä tietoja, hankintapäätös oikaistaan. Tämä voi johtaa siihen, että osa palveluntarjoajista voi vaihtua.

Kela on valmistellut tarjouskilpailua laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelua käytiin kirjallisesti useammassa vaiheessa ja lisäksi järjestettiin kaksi tilaisuutta. Markkinavuoropuhelun lisäksi käytiin yhteisiä keskusteluja asiakasjärjestöjen, tulkki- ja palveluntuottajajärjestöjen sekä alan oppilaitosten kanssa. Vuoropuheluun ovat voineet osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet.

Asiakkaille tiedotetaan palvelun muutoksista tammikuun lopussa, kun Kela on solminut sopimukset palveluntuottajien kanssa. Kaikille asiakkaille lähetetään postitse kirje, jossa kerrotaan lyhyesti tärkeimmistä muutoksista. Ohjeita ja tietoa palvelun muutoksista julkaistaan tammikuun lopussa myös Kelan verkkosivuilla.

Tulkkauspalvelun asiakkaat voivat tilata tulkkeja normaalisti. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus neuvoo ja ohjaa asiakkaita kaikissa palvelua koskevissa kysymyksissä.

Lue lisää