Uutiset

Kela: Vammaisten tulkkauspalvelua voidaan järjestää myös muilla kielillä

Krookukset kukkivat.

Jatkossa Kela ei enää edellytä suomen, ruotsin, suomalaisen viittomakielen tai suomenruotsalaisen viittomakielen osaamista myöntäessään oikeutta tulkkauspalveluun. Kommunikointikeinona voi siis olla esimerkiksi kirjoitustulkkaus englanniksi tai venäläinen viittomakieli. Tulkkauksen järjestyminen edellyttää, että tilauksiin löytyy kielitaitoisia tulkkeja.

Oikeus tulkkauspalveluun myönnetään henkilölle, joka täyttää tulkkauspalvelulaissa asetetut edellytykset toimivasta kommunikointikeinosta. Vammainen henkilö voi saada tulkkauspalvelua, jos hän kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja jos hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

Tähän asti oikeus tulkkauspalveluun on myönnetty vain niille, jotka osaavat suomea tai ruotsia tai vastaavia viitottuja kieliä. Toimiviksi kommunikointikeinoiksi on katsottu esimerkiksi suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli, suomen tai ruotsin kielen mukaan viitottu puhe, kirjoitustulkkaus, taktiili viittominen tai kirjoittaminen. Toimivaksi kommunikointikeinoksi ei siis ole katsottu muiden puhuttujen tai viitottujen kielten osaamista.

Jatkossa Kela ei rajaa asiakkaan oikeutta tulkkauspalveluun sen perusteella, mitä kieltä hän käyttää. Kommunikointikeinona voi siis olla esimerkiksi kirjoitustulkkaus englanniksi tai venäläinen viittomakieli.

Kela pyrkii järjestämään palvelua asiakkaan tarvitsemalla kielellä. Käytännössä Kelan palveluntuottajilla ei kuitenkaan aina ole palveluksessaan tulkkeja, jotka pystyisivät tuottamaan palvelua asiakkaan käyttämällä kommunikointikeinolla. Tällaisissa tilanteissa tulkkaus pyritään järjestämään suorahankintana.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua tuottavat edelleen vain vammaisten tulkkauspalveluun koulutetut tulkit. Tulkkauspalvelua ei järjestetä jatkossakaan reletulkkauksena, vaan kahden tai useamman tulkin käytölle pitää olla tilauksen sisältöön (esimerkiksi tulkkauksen vaativuuteen tai kestoon) liittyvät perusteet.

Tulkkauspalvelun muutoksen taustalla ovat Kelan vakuutusoikeudelta ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta saamat ratkaisut.

Asiakastietolomakkeet TU10, TU11 ja TU12 päivitetään kevään aikana. Ennen kuin uudet asiakastietolomakkeet ovat saatavilla, asiakkaat voivat ilmoittaa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, jos he tarvitsevat tulkkausta jollakin vieraalla kielellä.

Tämä tiedote julkaistaan myöhemmin viittomakielellä.

Lisätietoja: https://www.kela.fi/ajankohtaista