Uutiset

Kela on valinnut vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajat ja tulkit vuosille 2021–2022

Henkilöhahmoja.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun palveluntuottajat ja tulkit on nyt valittu vuosille 2021–2022. Palveluun on valittu 149 palveluntuottajaa, joihin kuuluu 685 tulkkia. Mahdolliset palveluntuottajiin ja tulkkeihin liittyvät muutokset eivät vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

Kela teki joulukuussa hankintapäätökset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta vuosille 2021–2022. Päätökset on nyt tarkistettu ja oikaistu palveluntuottajien ilmoittamien muutosten perusteella. Palveluun on valittu 149 palveluntuottajaa, joihin kuuluu 685 tulkkia. Lopulliset luvut voivat vielä muuttua.

– Tarjousten perusteella pohjoiselle ja Itäiselle alueelle ei vielä ole saatu tarpeeksi palveluntuottajia. Näille alueille tullaan tekemään täydennyshankintaa mahdollisimman nopeasti. Myöskään ruotsinkielistä palvelua emme saaneet tarpeeksi, vaikka olimme tehneet sen tarjoamiseen ja tuottamiseen muutoksia, sanoo osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

Kela.fissä julkaistaan helmikuussa tiedot palveluntuottajista, jotka hoitavat tulkkauksia 1.4.2021 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan myös tarkempaa tietoa siitä, kuinka paljon tulkkausresurssia eri alueille ja eri tulkkauslajeihin saatiin.

Kela tiedottaa asiakkaille muutoksista kirjeitse

Kela lähettää kaikille tulkkauspalvelun asiakkaille kirjeen, jossa kerrotaan lyhyesti tulkkauspalvelun tärkeimmistä muutoksista. Ohjeita ja tietoa palvelun muutoksista löytyy myös kela.fistä. Muutokset eivät edellytä asiakkailta toimenpiteitä.

Näin palvelu muuttuu huhtikuun alussa:

  • Asiakas voi nimetä tulkkilistalle tietyt tulkit vain työelämään tai harrastuksiin. Jos asiakas nimeää tulkin vain työelämään, nimettyä tulkkia ei välitetä muihin tilauksiin.
  • Asiakas voi valita, haluaako hän lähi- vai etätulkkausta. Etätulkkauksesta pitää ilmoittaa samalla, kun tilaa tulkin. Etätulkkauksessa saa käyttää vain ohjelmistoja, jotka ovat tietoturvallisia ja Kelan hyväksymiä. Lista ohjelmistoista julkaistaan kela.fissä viimeistään 1.4.2021.
  • Osa palveluntuottajista vaihtuu.
  • Vammaisten tulkkauspalvelun verkkosivut uudistuvat.
  • Perehdytys tulkkauspalveluun uudistuu ja sitä kutsutaan käytön opastukseksi. Maaliskuussa käytön opastus on tauolla. Käytön opastusta saa taas 1.4.2021 alkaen.

4.3.2021 alkaen Vammaisten tulkkauspalvelukeskus alkaa välittää tulkkeja tilaisuuksiin, jotka ovat 1.4.2021 ja sen jälkeen.

Pitääkö asiakkaan tehdä jotain, jos tulkkilistan tulkki ei ole enää käytettävissä?

Osa palveluntuottajista ja tulkeista vaihtuu. Vaikka osa vaihtuu, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus ottaa yhteyttä, jos asiakkaan tulkkilistalla oleva tulkki ei ole enää käytettävissä 1.4.2021 alkaen tai jos asiakkaan tulkkilistalle kannattaisi lisätä uusia tulkkeja. Osalla asiakkaista tulkkilistat pysyvät samoina.

Asiakas voi myös itse tarkistaa henkilökohtaisen tulkkilistansa, ja ehdottaa listalle uusia tulkkeja. Uudet palveluntuottajat julkaistaan kela.fissä mahdollisimman pian, viimeistään helmikuun aikana. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus neuvoo ja ohjaa kaikissa palvelua koskevissa kysymyksissä.

Tarjouskilpailua valmisteltiin monessa vaiheessa yhteistyönä

Kela valmisteli tarjouskilpailua laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Markkinavuoropuhelua käytiin kirjallisesti useammassa vaiheessa ja lisäksi järjestettiin kaksi tilaisuutta. Markkinavuoropuhelun lisäksi käytiin yhteisiä keskusteluja asiakasjärjestöjen, tulkki- ja palveluntuottajajärjestöjen sekä alan oppilaitosten kanssa. Vuoropuheluun ovat voineet osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet.

Tarjouskilpailussa kuudelle hankinta-alueelle saatiin kaikkiaan 254 tarjousta yhteensä 155 tulkkauspalveluyritykseltä. Tarjouskilpailussa oli mahdollisuus tarjota tulkkeja rekrytointisuunnitelman perusteella. Rekrytointisuunnitelmat tarkistettiin ja niiden aiheuttamat muutokset korjattiin. Tehtyjen tarkistusten pohjalta Kela on oikaissut hankintapäätökset ja se on viivästyttänyt lopullisten hankintapäätösten tekemistä.

Katso tiedote viittomakielellä: https://youtu.be/7erDiMyjshs.

Lue lisää