Kasvomaskit ja kommunikaatio

Kasvomaski naisella.

 

Tavallisten kasvomaskien käyttö vaikeuttaa kuulovammaisten henkilöiden tiedonsaantia ja kommunikaatiota, koska puheen lukeminen huulilta ei onnistu ja maski vaimentaa ääntä.

Kuuloliiton tavoitteena on, että kuulovammaiset ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa. Erityisesti huonokuuloisten ja kuulovammaisten henkilöiden on tärkeää nähdä puhujan suunliikkeet eli huulio. Kasvomaskien käyttö julkisissa tiloissa ja viranomaisasioinnissa voi pahimmillaan asettaa heidät eriarvoiseen asemaan vuorovaikutustilanteissa.

Keräämme näille sivuille maskien käyttöön ja saavutettavaan viestintään liittyviä vinkkejä ja kokemuksia. Teimme keväällä 2021 kyselyn, jolla kartoitimme kuulovammaisten kokemuksia maskien käyttöön liittyvistä haasteista: Maskikysely (PDF). Kyselystä käy ilmi, että kasvomaskien käyttö on vaikeuttanut merkittävästi kuulovammaisten arkea. Puheesta selvän saaminen lääkärin vastaanotolla tai kaupassa hankaloituu, eikä viestintä ole saavutettavaa.

Suomessa on arviolta 800 000 henkilöä, jolla on jonkun asteinen kuulonalenema. Kuulokojetta käyttäviä on noin 100 000, ja arviolta noin 300 000 henkilöä hyötyisi kojeen käytöstä. Kuntouttamattoman kuulovamman takia sosiaaliset suhteet ja liikkuminen lähiympäristössä voivat vähetä, mikä vaikuttaa olennaisesti yksilön toimintakykyyn ja osallisuuden kokemuksiin. Saavutettavat palvelut tukevat kuulovammaisten toimintamahdollisuuksia arjessa.

Aiheesta lisää

Kuuloliiton tiedote: Maskien käyttö vaikeuttaa kuulovammaisten työelämää ja opiskelua

Kuuloliiton tiedote: Kysely – Kasvomaskien käyttö syrjäyttää kuulovammaisia

Hammaslääkärilehti: Maskiaika haastaa kuulokokemuksen

Yle uutiset: Huonokuuloiselle suun liikkeet peittävä ja ääntä vaimentava kasvomaski on kuin tulppa korvassa – kanssakäyminen ja asiointi vaikeutunut

MTV3 uutiset: Kasvomaskit ovat tehneet kuulovammaisen Outin arjesta yhtä taistelua

Lääkärilehti: Kasvomaskien ja hengityssuojaimien käyttö iso ongelma huonokuuloisille

Blogi: Kasvomaski estää huulioluvun

Blogi: Huonokuuloinen hammaslääkärin vastaanotolla