Kasvomaskit ja kommunikaatio

Kasvomaski naisella.

 

Tavallisten kasvomaskien käyttö vaikeuttaa kuulovammaisten henkilöiden tiedonsaantia ja kommunikaatiota, koska puheen lukeminen huulilta ei onnistu ja maski vaimentaa ääntä.

Kuuloliiton tavoitteena on, että kuulovammaiset ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa. Erityisesti huonokuuloisten ja kuulovammaisten henkilöiden on tärkeää nähdä puhujan suunliikkeet eli huulio. Kasvomaskien käyttö julkisissa tiloissa ja viranomaisasioinnissa voi pahimmillaan asettaa heidät eriarvoiseen asemaan vuorovaikutustilanteissa.

Keräämme näille sivuille maskien käyttöön ja saavutettavaan viestintään liittyviä vinkkejä ja kokemuksia. Käynnissä on myös kysely, jolla kartoitamme kuulovammaisten kokemuksia maskien käyttöön liittyvistä haasteista: https://link.webropolsurveys.com

Julkaisemme kyselyn tulokset helmi-maaliskuun aikana. Selvitämme yhteistyössä Apteekkariliiton kanssa mahdollisuuksia saada myös Suomeen myyntiin läpinäkyviä maskeja.

Suomessa on arviolta 800 000 henkilöä, jolla on jonkun asteinen kuulonalenema. Kuulokojetta käyttäviä on noin 100 000, ja arviolta noin 300 000 henkilöä hyötyisi kojeen käytöstä. Kuntouttamattoman kuulovamman takia sosiaaliset suhteet ja liikkuminen lähiympäristössä voivat vähetä, mikä vaikuttaa olennaisesti yksilön toimintakykyyn ja osallisuuden kokemuksiin. Saavutettavat palvelut tukevat kuulovammaisten toimintamahdollisuuksia arjessa.

Katso myös webinaari: Kuulovammaisen asiakkaan kohtaaminen