Uutiset

Kansainvälinen sisäkorvaistutepäivä 25.2.: Yhdenvertainen oikeus sisäkorvaistutteisiin ja elämänmittaiseen kuntoutukseen 

Sunnuntaina 25. helmikuuta vietetään kansainvälistä sisäkorvaistutepäivää. Sisäkorvaistutteet avaavat kuulovammaisille oven äänimaailmaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Pelkästään Euroopassa on yli 500 000 sisäkorvaistutteen käyttäjää. Euroopan sisäkorvaistutteiden käyttäjien yhdistys, EURO-CIU ja Kuuloliitto korostavat sisäkorvaistutetietoisuuden lisäämisen, sisäkorvaistutehoitoon pääsyn, istutekuntoutuksen jatkuvan kehittämisen ja yhdenvertaisen elämänmittaisen SI-kuntoutuksen merkitystä.   

Sisäkorvaistutetietoisuus 

Vaikka sisäkorvaistutteet tarjoavat kuulovammaisille elämää muuttavan mahdollisuuden, tietoisuus tästä kuuloteknologiasta on edelleen rajallista. Sekä EURO-CIU että Kuuloliitto pyrkivät levittämään oikeaa tietoa sisäkorvaistutteista sekä hälventämään niihin liittyviä väärinkäsityksiä. Tavoitteenamme on varmistaa, että SI-kuntoutuksesta hyötyvät henkilöt ja myös suuri yleisö tietävät kuulon parantamisen mahdollisuuksista. 

Sisäkorvaistutehoitoon pääsy 

Sisäkorvaistutteiden saatavuuden tulee olla tasapuolista. Iästä riippumatta henkilöiden, jotka tarvitsevat kuuloon välttämätöntä apua, tulisi saada maksutta tarvittavat sisäkorvaistutteet. Sisäkorvaistutehoitoon pääsyn esteet on poistettava ja varmistettava, että jokainen SI-ehdokas voi hyötyä sisäkorvaistutetekniikasta. 

Sisäkorvaistutekuntoutus 

Seuranta ja jatkuva tuki ovat keskeisiä osia sisäkorvaistutekuntoutuksessa. Sisäkorvaistutekäyttäjät tarvitsevat ohjausta maksimoidakseen istutteiden hyödyt ja laitteet tarvitsevat säännöllistä hienosäätöä. Sisäkorvaistutekuntoutukseen osallistuvat odottavat optimaalista lopputulosta kuntoutukseltaan. Siksi tarvitsemme kattavia kuntoutuspalveluita, jotka auttavat SI-käyttäjiä heidän tiellään kohti onnistunutta kuulonkuntoutusta. 

Pitkän tähtäimen kuntoutus

Sisäkorvaistuteteknologia kehittyy nopeasti. Optimaalisen suorituskyvyn ja tulosten varmistamiseksi on tärkeää, että sisäkorvaistutteiden käyttäjillä on oikea-aikainen pääsy uusimpiin parannuksiin sisäkorvaistuteteknologiassa, kuten puheprosessoreissa. Kuntoutuksen elämänmittaisuus tulee asettaa etusijalle säännöllisillä arvioinneilla ja päivityksillä, jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät voivat jatkossakin saada istutteistaan kaikki hyödyt irti. 

Sisäkorvaistutteet ovat myös kustannustehokas investointi ihmisen elämänlaatuun. Tutkimukset viittaavat siihen, että sisäkorvaistutuksen pitkäaikaiset hyödyt ulottuvat parantuneen kuulon lisäksi mahdollisesti dementian ja Alzheimerin kaltaisten sairauksien puhkeamisen viivästyttämiseen. Investoimalla sisäkorvaistutteisiin yhteiskunnat investoivat terveempiin ja osallistavampiin yhteisöihin.