Uutiset

Järjestöt: Kelan kilpailuttama tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta epäonnistunut

Kirjoitustulkkaus.

Kuuloliitto ry, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Kuurojen Liitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö sr, Suomen Kuurosokeat ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Svenska Hörselförbundet rf sekä Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry vetoavat Kansaneläkelaitokseen tulkkauspalveluiden kilpailutuksen keskeyttämiseksi. 

Järjestöt ovat toimittaneet Kelalle kirjelmän, jossa ilmaistaan huoli siitä, että kilpailutuksen kireät ja kohtuuttomat sopimusehdot uhkaavat palvelujen saatavuutta. Sopimusehtojen mukaan palvelua tuottavalle yritykselle ei esimerkiksi makseta erillistä korvausta tulkin työmatkoihin käytetystä ajasta eikä viime hetkellä peruuntuneista tulkkauksista. Sopimusehdot saattavat aiheuttaa haluttomuutta tuottaa palveluja pitkien välimatkojen haja-asutusalueilla.

Lisäksi tulkkauksista maksetaan sopimusehtojen mukaan vain tilatusta työstä, minkä takia palvelunkäyttäjän tulee tietää tilauksensa kesto ennakkoon. Palvelunkäyttäjät kuitenkin kertovat, että tulkkaustarpeen tarkan keston arvioiminen etukäteen on useimmiten mahdotonta, eikä järjestelmä mahdollista joustoa silloin, kun tarve palveluille ylittää ennakkoon arvioidun tilauksen keston. Kirjelmässä todetaankin, että kilpailutuksen sopimusehdot ”vaarantavat merkittävästi vammaisten henkilöiden kykyä ja mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina yksilöinä yhteiskunnassa”.

Selkeästi suurin kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen ostaja on Kansaneläkelaitos. Se välittää yli 90 % Suomen tulkkauksista. Järjestöjen Kelalle toimittamassa kirjelmässä todetaankin, että kilpailutuksella ja mahdollisella neljän vuoden sopimuskaudella on ”yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus kyseisten palveluiden laadun kehittymisen, palveluita tarjoavan ammattikunnan sekä kyseisiä palveluita hyödyntävien asiakkaiden kannalta.” Lisäksi kirjelmässä esitetään painava huoli siitä, että ”epäonnistunut kilpailutus johtaa tosiasiallisesti tulkkauspalveluiden käyttäjien perustavanlaatuisten ja laissa säädettyjen oikeuksien heikentämiseen.”

MUOKATTU klo 13.10: Tulkkauksista maksetaan sopimusehtojen mukaan vain tilatusta, ei toteutuneesta työstä.

Järjestöt: Kansaneläkelaitoksen kilpailuttama kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta on monin tavoin epäonnistunut