Uutiset

Herkällä korvalla -palkinto yliarkkitehti Niina Kilpelälle

Kuuloliiton vuoden 2019 Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon saaja on ympäristöministeriön yliarkkitehti Niina Kilpelä.

Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon myöntämisen perusteena on, että Kilpelä on työssään useissa vammaisjärjestöissä sekä ympäristöministeriön yliarkkitehtinä edistänyt esteettömyyttä laaja-alaisesti. Samalla hän on kantanut huolta siitä, että myös kuulovammaisten näkökulma otetaan huomioon.

– Toimivaa rakennettua ympäristöä saadaan aikaan huomioimalla kaikki esteettömyyden osa-alueet yhdessä. Esteettömyyden toteutuminen vaatii yhteistyötä, Kilpelä korostaa.

Kuuloliiton yhtenä tavoitteena on edistää kuunteluympäristöjen esteettömyyttä. Niina Kilpelä on uransa aikana ollut tekemässä monia esteettömyyteen liittyviä oppaita sekä mukana työryhmässä kehittämässä ESKEH-kartoitusjärjestelmää. Jokaisessa työssään Kilpelä on huolehtinut kuulovammaisten tarpeiden huomioon ottamisesta ja tehnyt samalla tiivistä yhteistyötä Kuuloliiton kanssa.

Kuuloliitto palkitsee joka toinen vuosi toimijoita tai yhteisöjä, jotka ovat esimerkillisellä toiminnallaan edistäneet kuulovammaisten toimimismahdollisuuksia. Ensimmäisen kerran palkinto myönnettiin liiton 80-vuotisjuhlavuotena 2010. Palkinnon ovat aiemmin saaneet Hotelli Urku, FinFonic Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hiippala, Saint-Gobain Rakennustuotteet OY/Ecophon, Invalidiliiton arkkitehti Kirsti Pesola ja Qlu Oy. Vuoden 2019 esteettömyyspalkinto luovutettiin Kuuloliiton liittovaltuuston seminaarissa 22.11.

 

Tiedustelut:

Viestintäpäällikkö Juha Hietala, juha.hietala@kuuloliitto.fi, +358 50 569 7978