Haaste kuntavaaliehdokkaille

Kuuloliiton ja kuuloyhdistysten sähköinen vaalipaneeli.

Ehdokas, tutustu Kuuloliiton kuntavaaliteeseihin ja vastaa kysymykseen:

Kuntavaalit 2021.Miten edistäisit kuulovammaisten tilannetta kunnassasi?

Lähetä vastauksesi ja kasvokuvasi sähköpostilla:
viestinta@kuuloliitto.fi – saat vastauksesi näkyviin Kuuloliiton sivuille.

 

 

Taru Reinikainen.Taru Reinikainen
Sosialidemokraatit, Helsinki

“Olen itse kuulovammainen ja käytän kuulolaitetta molemmissa korvissa. Minulla on näkemystä ja kokemusta kuulovammaisen arjesta. Vamma ei saa olla este toimia yhteiskunnassa. Vammaisia on kannustettava osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.  Jokainen helsinkiläinen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Kaikilla on oltava mahdollisuus kouluttautua ja kehittää itseään. Nuorten työllisyyttä on parannettava, erityisryhmät huomioiden. Vammaiselle nuorelle ainoa tapa päästä kiinni työelämään voi olla kunnan tarjoama työpaikka.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat minulle tärkeitä arvoja, joiden pohjalta haluan kehittää Helsinkiä. Kaupungin tiloissa on oltava käytössä induktio- tai palvelusilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä. Videomateriaalit tulee tekstittää viipymättä. Näin varmistamme kuulovammaisille paremman Helsingin. Minun Helsinkini on yhteinen kaupunki eri-ikäisille, erituloisille ja erilaisille ihmisille. Toimiva, virkeä, vuorovaikutteinen, jatkuvasti kehittyvä kaupunki. Minulle meidän Helsinkimme on esteetön kaupunki.”

Raija Lummi.Raija Lummi
Kokoomus, kaupunginvaltuutettu, hallituksen ja vammaisneuvoston jäsen, Tornio

“Siviilityössäni ammattikorkeakoulun lehtorina olen tottunut miettimään kaikenlaisia saavutettavauuden kysymyksiä. Itselläni oli kerran kuulovammainen opiskelija, mikä laittoi minut miettimään opetuksen saavutettavuutta. Kiinnitin huomiota artikulointiini, kehonkieleen, pään ja suunalueen suuntaamista oikeaan suuntaan ja panostamaan kirjalliseen materiaaliin. Tulevaisuutta ajatellen pitää huolehtia myös siitä, että kuulovammaisia lapsia tuetaan pienestä asti osallistumaan muiden lailla kaikkeen toimintaan koulusta opiskeluihin ja myöhemmin kunnalliseen päätöksentekoon. Tiedon ja vaikuttamisen saavutettavuus pitää tehdä luonnolliseksi osaksi jokaisen elämää. Kuulovammaisen oikeus on tulla sekä kuulluksi että osalliseksi.

Kuntapäättäjänä olen ajatellut sitä, miten vanhemmat valtuutettukollegat kuulevat, miten selkeä ja kuuluva ääni helpottaa kommunikaatiota ja miten voi vähentää taustahälyä, jota usein syntyy valtuustosalissa. Tärkeä asia on miettiä myös tulevien valtuutettujen, mahdollisesti kuulovammaisten ehdokkaiden mahdollisuutta osallistua poliittiseen päätöksentekoon ja varmistaa saavutettavuus myös tältä kannalta. Kuntavaalimainonnassa mm. facebook, instagram, lehtikirjoittelu, kirjalliset esitteet ja tekstitetyt videot auttavat kuulovammaista saamaan saman tiedon kuin kuulevat.”

Arto Dahlman.

Arto Dahlman
Sosialidemokraatit, Helsinki

Omaan kokemukseen pohjautuen haluaisin edistää kunnassa nuorten asemaa koulumaailmassa. Toinen korvani on ollut lapsesta asti lähes kuuro, eikä aikanaan annettu aina mahdollisuutta istua luokassa siten, että kuuleva korva olisi opettajaan päin.

Kunnan tuottamissa materiaaleissa tulisi huomioida kuulovammaiset tuottamalla kirjallista materiaalia sekä tekstiviestipalveluita. Myöskin videomateriaalia tulisi olla viitottuna. Tänä vuonna tuli 3 vuotta onnistuneesta korvaleikkauksesta. Sain 40-vuotiaana normaalin kuulon.