EU-vaaliteesit

Kuuloliiton EU-vaaliteesit 2019

 

Vammaisten asiat on otettava huomioon kaikilla EU:n politiikkalohkoilla ja niiden toimeenpanemiseen on varattava riittävät resurssit. Tulevat EU-budjetit eivät saa luoda uusia osallistumisen esteitä vammaisille henkilöille ja Euroopan Unionin on kyettävä takaamaan ihmisoikeusmyönteinen yhteiskunnallinen ilmapiiri.

  • Kuuloliitto on samaa mieltä Euroopan Vammaisfoorumin (EDF) kanssa siitä, että EU:hun tarvitaan uusi vammaisstrategia vuosille 2020-2030, jossa konkretisoidaan, miten EU:ssa toimeenpannaan jatkossa YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen pykäliä.
  • Vammaisjärjestöjen tulee päästä osalliseksi kaikkeen EU-politiikan tekoon ja eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset ja riittävä rahoitus tulee turvata.

Vieläkin Euroopan Unionin maissa kuulovammaiset henkilöt voivat jäädä opintojen ja työelämän ulkopuolelle. Kuulovammaisten henkilöiden tulee päästä myös osaksi Euroopassa tavoiteltua työllisyyden kasvua.

  • EU:n on otettava huomioon kaikessa koulutus- ja työllisyyspolitiikassaan kuulovammaiset henkilöt ja heidän opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien edistäminen.

Aikuisten kuulonalenemat ovat kasvava haaste koko Euroopassa. Euroopassa on noin 52 miljoonaa kuulovammaista aikuista ja heidän määränsä kasvaa. Huonokuuloisuus on yksi isoimmista terveyshaasteista Euroopassa ja hoitamattoman kuulovamman kustannukset EU:lle ovat suuremmat kuin apuvälineisiin panostaminen. Hoitamaton kuulovamma heikentää elämänlaatua ja vähentää työllistymismahdollisuuksia. Uuden tieteellisen raportin mukaan (Hear-It 2018) jokainen hoitamaton kuulovamma tuo henkilöä kohden 2800 euron kulut vuodessa. EU:n tasolla näistä kasvaa yhteensä huomattava summa.

  • EU-maissa tulisi paremmin tunnistaa aikuisten kuulovammat sekä panostaa kuulemisen apuvälineiden tarjoamiseen, jotta kuulovammaiset henkilöt pääsevät osaksi yhteiskuntaa sekä voivat työllistyä.

Tutustu Spend2Saven suomenkieliseen tiivistelmään tarkemmin:
Kuuloteknologiaan investoiminen parantaa elämänlaatua ja säästää yhteiskunnan varoja