Uutiset

Esteettömyys on osa ihmisoikeuksia ja demokratiaa

Tarja Halonen.

– Presidentti Tarja Halonen toimii Kuuloliiton esteettömyyden teemavuoden suojelijana

Kuuloliitto pyrkii teemavuoden aikana tuomaan entistä näkyvämmin esille esteettömyyskysymyksiä ja erityisesti arjen tiedonsaantiin liittyviä haasteita. Presidentti Tarja Halonen on lupautunut teemavuoden suojelijaksi.
– Ihminen kehittyy yhteydessä kanssaihmisiinsä. Kuulon hoidossa ja huollossa samoin kuin korvaavien apuvälineiden ja tulkkien käytön saamisessa on edelleen hankaluuksia. Näiden hankaluuksien poisto on ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteuttamista arjessa. Joskus kyse on kuitenkin myös omista ja ympäristön asenteista. Esteettömyys on osa ihmisoikeuksia ja demokratiaa.
– Kuulolaite jää lipaston laatikkoon paljon helpommin kuin silmälasit. Saatuani lievän kuulovamman vasempaan korvaani, olen omalta osaltani pyrkinyt varsin avoimesti käyttämään kuulolaitetta tarvittaessa kokouksissa, presidentti Halonen kertoo.

Halonen on ollut perustamassa Kulttuuria kaikille –verkostoa, jonka tarkoituksena oli koota eri kulttuurien tuottajien kokemuksia yhteen kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi erilaisille yleisöille.
– Kyse voi olla esimerkiksi kuulemisen, näkemisen tai liikkumisen esteiden poistamisesta tai vaikkapa puuttuvan kielitaidon huomioimisesta. Kulttuuri on osa hyvää elämää ja se kuuluu kaikille.
– Verkosto pyrkii myös monipuolistamaan kulttuuritarjontaa tukemalla erilaisten ryhmien omaa kulttuurituotantoa. Maailma on todella iloisen kirjava ja olisi sääli jättää se kokematta, Halonen sanoo.

Presidentti Halonen on pohtinut esteettömyyden ja kestävän kehityksen yhteyttä toisiinsa.
– Maapallomme on yhteinen. Siitä huolta pitäminen ja sen lahjoista nauttiminen kuuluu kaikille. Ihmisten tasa-arvo on oleellinen osa kestävää kehitystä, mutta myös sen onnistumisen edellytys, hän toteaa.

Kuuloliiton teemavuosi 2018 kulkee eteenpäin sloganilla Esteettömyyttä yhdessä. Eri puolilla maata
järjestetään koulutuksia ja seminaareja, tuotetaan materiaalia saavutettavasta tiedonsaannista ja kuunteluympäristöjen merkityksestä sekä tiedotetaan esteettömyyden eri osa-alueista tilojen suunnittelijoille, palvelujen tuottajille ja viranomaisille. Esteettömyystyötä tehdään yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeässä roolissa on kuuloyhdistysten vapaaehtoisten tekemä esteettömyystyö.

Kuuloliitolla on 86 jäsenyhdistystä ja yli 16 000 henkilöjäsentä. Jonkinasteinen kuulonalenema on
noin 750 000 suomalaisella.

Kuva: Lasse Keltto

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Esa Kalela
Kuuloliitto ry
p. 041 536 5013
esa.kalela@kuuloliitto.fi

Esteettömyyden teemavuodesta tarkemmin:
https://www.kuuloliitto.fi/esteettomyyden-teemavuosi-2018/