Esteettömyyden teemavuosi 2018

Teemavuoden kantavana ajatuksena on Oikeus yhdenvertaiseen tiedonsaantiin!

Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät tilanteet ovat jokaiselle kuulovammaiselle tuttu asia. Ne voivat koskea rakennetun ympäristön, palveluiden tai viestinnän esteellisyyttä. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme on suunniteltu ja rakennettu kuitenkin muiden kuin kuulovammaisten lähtökohdista.

Teemavuoden tavoite

Teemavuoden 2018 tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja näkyvyyttä siitä, missä asioissa ja tilanteissa kuulovammaisten esteettömyys tulisi ottaa huomioon. Tarkoituksena on lisätä myös esteettömyystyön asemaa ja painoarvoa niin yhdistysten vapaaehtoistyössä kuin valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassakin. Liiton uudistuneiden arvojen mukaan tätä tehdään yhteistyössä vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden kanssa.

Teemavuoden 2018 aikana nostetaan kuulovammaisten esteettömyysnäkökulmia näkyvästi esiin, mm.

  • Järjestämällä esteettömyyskoulutuksia ja –tapahtumia
  • Tuottamalla esteettömyyttä käsittelevää materiaalia
  • Tiedottamalla ja vaikuttamalla esteettömyyden eri osa-alueisiin
  • Julkaisemalla vapaaehtoisten kirjoituksia esteettömyydestä
  • Järjestämällä esteettömyyteen liittyviä kilpailuja yhdistysten vapaaehtoisille.

Kaikissa teemavuotta koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä erityisasiantuntija Esa Kalelaan esa.kalela@kuuloliitto.fi
p. 041 536 5013

Esteettömyys ei ole huomisen ongelma, rakennetaan esteettömyyttä yhdessä – NYT!

Teemavuoden 2018 logo

Teemavuoden logo kuvaa viestin kulkua ihmiseltä toiselle. Logossa ääni lähtee huulten välistä ja etenee esteettömästi korvaan. Korvalehden värit tulevat Kuuloliiton logosta ja symboloivat Kuuloliiton vastuullisuutta viestin vastaanottamisen esteettömyydestä.

Kaikessa teemavuotta koskevassa viestinnässä tulee käyttää teemavuoden logoa. Tämä koskee myös yhdistysten vapaaehtoisten viestintää. Logo on saatavilla liiton verkkosivuilta teemavuoden alasivustolta. Logon on suunnitellut erityisasiantuntija Jukka Rasa.

Logon voit ladata tästä: Esteettömyyttä yhdessä

Teemavuoden 2018 slogan on Esteettömyyttä yhdessä!

Sloganissa yhdistyy kaksi asiaa: Kuuloliiton visio ”Yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava” sekä liiton arvot, jotka ovat yhdenvertaisuus, yhdessä tekeminen ja ihmisläheisyys. Sloganissa kiteytyy Kuuloliiton vaikuttamistyön tavoite, koski se sitten kuunteluolosuhteita, sähköisiä palveluja tai viestintää. Yhdessä me kaikki, vapaaehtoiset, toimihenkilöt sekä muut yhteiskunnalliset toimijat, voimme saada aikaan muutoksia – tänään, huomenna, yhdessä!

#esteettömyyttä yhdessä