Uutiset

Esittelyssä ehdokkaat Kuuloliiton johtoon

Valkea talo.

Liittokokous valitsee 27.–28.10. liittohallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet vuosille 2024–2026.

Kuuloliiton sääntöjen mukaan hallituksen jäseniksi valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 5−7 varsinaista jäsentä sekä 1. ja 2.
varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, 2024 – 2026.

Liitteestä voit tutustua ehdokkaiden vastauksiin seuraaviin kysymyksiin:
1. Miksi Sinut pitäisi valita Kuuloliiton hallitukseen/puheenjohtajaksi?
2. Mitkä ovat Kuuloliiton suurimmat haasteet tulevana kolmivuotiskautena?
3. Mitä painopistealueita asettaisit Kuuloliiton toiminnalle tulevalle toimikaudelle 2024–2026?

Esittelyssä ehdokkaat Kuuloliiton johtoon >