Kysely

Ehdota Selkeää puhujaa vuodelle 2020

Mikrofoni.

Kuuloliitto myöntää Selkeän puhujan palkinnon joka toinen vuosi. Palkinnolla liitto haluaa korostaa hyvän puheviestinnän tärkeyttä. Puhujan puhetapa vaikuttaa puheen ymmärrettävyyteen ja puheesta selvän saamiseen. Suomessa on lähes 800 000 henkilöä, joilla on jonkinasteinen kuulonalenema ja he hyötyvät merkittävästi puhujan selkeästä puhetavasta.

Selkeä puhuja valitaan Kuuloliiton kuuroutuneiden toimikunnan esityksen perusteella ja toimikunta pyytää kyselyllä ehdotuksia palkittavasta henkilöstä. Toimikunta valikoi saaduista ehdotuksista 2-3 henkilöä, joista Kuuloliiton liittohallitus valitsee palkinnon saajan. Palkinto luovutetaan liittokokouksessa lokakuussa.

Kysely on avoinna 30.8.2020 saakka:
https://link.webropolsurveys.com/S/D89948868D85C010

Kuuroutuneiden toimikunta vastaa Kuuloliiton kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten valtakunnallisesta toiminnasta. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa liiton toimihenkilön kanssa. Toimikunta järjestää vertaistapahtumia sekä osallistuu liiton vaikuttamistyöhön, kansainväliseen toimintaan ja viestintään.

Lisätietoja:

kommunikaatiosihteeri Tarja Kaikkonen
tarja.kaikkonen(at)kuuloliitto.fi
p. 050 536 5162 (tekstiviestit)