Uutiset

Digitukija: näytä osaamisesi merkillä!

Kaksi henkilöä katsovat maskit kasvoilla toisen älypuhelinta
Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, joka mahdollistaa joustavamman arjen meille jokaiselle. Vaikka digi kuuluu kaikille, kaikkea ei tarvitse osata itse. Valtakunnallisen digitukiverkoston toimijat tarjoavat tukea sähköiseen asiointiin ja digitaitojen oppimiseen joka puolella maata.
 
Digi- ja väestötietovirasto tuo yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa digitukijoiden käyttöön Digitukija-osaamismerkin. Merkkiä kehittää DVV:n digituen tiimi yhteistyössä digitukijoiden kanssa. Myös Kuuloliiton Digitaidot-projekti on mukana kehittämistyössä. Merkki on tarkoitettu kaikkien digitukijoiden, niin vapaaehtoisten kuin virkatehtävissäkin toimivien, käyttöön.
 
Miksi hankkisin osaamismerkin?
 
Digitukija tarvitsee monenlaista osaamista, mutta omia taitoja voi olla hankala tunnistaa ja sanoittaa. Usein osaamista on kertynyt opintojen tai työkokemuksen lisäksi myös harrastuksissa, vapaaehtoistehtävissä tai muissa yhteyksissä. Aina osaamisesta ei ole todistusta eikä sitä ole helppo omin sanoin kuvailla. Digitukija-osaamismerkki helpottaa tätä.
 
Lisäksi osaamismerkki tukee digituen yhtenäisyyttä ja tasalaatuisuutta. Digituen asiakkaille taas osaamismerkki kertoo, että heidän saamansa apu on osaavaa ja noudattaa digituen eettistä ohjeistusta.
 
Kolme osaamisaluetta hallussa
 
Merkki koostuu kolmesta osa-alueesta: digitaidot, ohjaustaidot ja eettinen ohjeistus. Jokaiselle osa-alueelle on määritelty tarvittava osaaminen, jonka hakija voi osoittaa vastaamalla merkkihakemuksen kysymyksiin. DVV tuottaa yhdessä valtakunnallisen digituen verkoston kanssa digitukijoiden käyttöön materiaalia, jonka avulla omaa osaamistaan voi kehittää itsenäisesti. Digitaidot-projekti on nostanut osaltaan esille myös kuulovammaisten opastukseen liittyviä hyviä käytäntöjä Digitaalinen työote, digituki ja saavutettavuus -koulutuskokonaisuudessa. Kuuloliiton vapaaehtoiset ovat myös osallistuneet Eettinen ohjeistus -osaamismerkin pilotointiin.
 
Kaikki merkit ovat haettavissa syksyn aikana
 
Osaamismerkkien suorittaminen on vapaaehtoista. Tavoitteena on saada kaikki merkit käyttöön syksyllä 2021. Nyt voit suorittaa jo merkin kaksi ensimmäistä osa-aluetta.
  • Digituki – Eettinen ohjeistus -osaamismerkki on kolmiosaisen Digitukija-osaamismerkin ensimmäinen osio. Osaamismerkin avulla digitukija voi osoittaa tuntevansa digituen eettisen ohjeistuksen. Osaamismerkki on haettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
  • Digituki – Ohjaustaidot – osaamismerkki on Digitukija-osaamismerkin toinen osio. Merkin avulla voit todentaa ohjaustaitosi. Toistaiseksi merkki on haettavissa suomeksi.
Lue lisää osaamismerkeistä ja hae osaamismerkkejä tämän linkin kautta.