Uutiset

Audionomien koulutusta vahvistettava

Kuuloa tutkitaan otoskoopilla.

Tänään Maailman terveysjärjestö WHO:n kuulopäivänä kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) julkaisi tiedotteen ja jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen audionomikoulutuksen kehittämisestä.  Myös Audionomiyhdistys ja Kuuloliitto ovat ehdottaneet, että audionomien koulutus tulisi järjestää tutkintoon johtavana koulutuksena, esimerkiksi YAMK-tutkintona.  Yhteinen näkemys on, että audionomin ammatti tulee saada pikimmiten säädellyksi terveydenhuollon ammatiksi, ja että audionomikoulutusta tulee kehittää tutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Mäkisalo-Ropposen tiedote:

Tänään tiistaina, kolmas maaliskuuta, vietetään maailman terveysjärjestön WHO:n kansainvälistä kuulopäivää. ”Meillä Suomessa jonkinasteinen kuulonalenema on noin 800 000 henkilöllä ja kuulokojeen sekä sisäkorvaistutteen käyttäjiä on yli 100 000 henkilöä” sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Oletettavaa myös on, että väestön vanhenemisen myötä myös tämä määrä tulee kasvamaan.

Tutkimustulokset ovat nostaneet yhä enemmän esiin myös hoitamattoman kuulovamman muita terveysvaikutuksia. Ikääntyneen hoitamaton kuulonalenema on yhteydessä mm. kognitiivisten kykyjen heikentymiseen sekä kasvaneeseen masennus- ja kaatumisriskiin. Lisäksi hoitamaton kuulovamma eristää kuulovammaisen ikäihmisen yhteiskunnallisesta osallisuudesta. ”Kuulonkuntoutukseen ja apuvälineisiin panostaminen kannattaa, sillä voidaan tehokkaasti ehkäistä tai lievittää myös muita kuulovammasta johtuvia terveysvaikutuksia” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Hoidon tutkitusta tehokkuudesta huolimatta kuulonkuntoutuksen asiantuntijoiden eli audinomien koulutusta järjestetään meillä edelleen epäsäännöllisesti ja maksullisena täydennyskoulutuksena. ”Olenkin jättänyt asiasta vastaavalle ministerille kirjallisen kysymyksen audinomien koulutuksen lisäämiseksi ja myös muun hoitohenkilökunnan kuulokuntoutuksen koulutuksen vahvistamiseksi” Mäkisalo-Ropponen sanoo. Tulevaisuudessa audinomien tarve tulee yhä kasvamaan ja tarvitsemmekin yhä enemmän osaavia asiantuntijoita hyvä hoidon takaamiseksi.

Kirjallinen kysymys, Audinomikoulutuksen kehittäminen

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090

kansanedustaja (sd)

Eduskunnan vammaisasiainyhteistyöryhmän puheenjohtaja