Kannanotto

Aikuisten sisäkorvaistutetta käyttävien yhdenvertaisuus palveluissa varmistettava

Naisella on sisäkorvaistute.

Helmikuun 25. päivänä vietetään kansainvälistä sisäkorvaistutepäivää. Kuuloliitto julkaisi tällä viikolla uuden selvityksen aikuisten sisäkorvaistutetta käyttävien kokemuksista. Selvityksessä korostui yhtenä keskeisenä tekijänä istutteen käyttöön liittyvät kustannukset.

Tämän vuoden kansainvälisenä sisäkorvaistutepäivänä Kuuloliitto muistuttaa kaikkia sairaanhoitopiirejä eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksestä (EOAK/1067/2019), jonka myötä sisäkorvaistutteen akut tulee luovuttaa niitä tarvitsevalle lääkinnällisenä kuntoutuksena. Lääkinnällinen kuntoutus on maksutonta, eikä siitä saa periä asiakkaalta maksuja. Kuuloliitto korostaa, että on tärkeää, että kaikkia aikuisia sisäkorvaistutetta käyttäviä kohdellaan yhdenvertaisesti akkujen suhteen eri puolella Suomea.

Myös eurooppalainen sisäkorvaistutekäyttäjien järjestö Euro-CIU viettää kansainvälistä sisäkorvaistutepäivää. Euro-CIUn varapuheenjohtajana toimii Robert Mandara. Hän haluaa istutepäivän kunniaksi korostaa sitä, että sisäkorvaistutekäyttäjien oma ääni tulisi kuulua paremmin sisäkorvaistutteisiin liittyvässä keskustelussa. Tällä hetkellä sisäkorvaistutteisiin liittyvässä keskustelussa korostuvat kuulevien ihmisten ja istutetta käyttävien lasten vanhempien näkemykset. Mandara toivoo, että eri-ikäiset sisäkorvaistutekäyttäjät ovat mukana sisäkorvaistutekäyttäjien oikeuksien edistämiseen tähtäävässä työssä ja tuovat kokemuksiaan esiin.

Mandara kertoo, että koronan myötä on noussut esiin monenlaisia haasteita sisäkorvaistutetta tarvitsevien keskuudessa Euroopassa. Monissa maissa suunniteltuihin leikkauksiin on tullut merkittäviä viivästyksiä, jotka voivat pahimmillaan vaikuttaa esimerkiksi istutteen saavien lasten hoitotuloksiin.

Mandara nostaa esiin myös Euroopan maiden erilaiset käytännöt istutteiden prosessorien uusimisessa. Osassa maita istutteen ulkoinen osa, puheprosessori, uusitaan noin viiden vuoden välein. Suomessa audiologilääkärit ovat yhteisesti sopineet, että toimivaa prosessoria ei pääsääntöisesti vaihdeta uudempaan. Tämä on asia, johon Mandara toivoo jatkossa kiinnitettävän enemmän huomiota. On tärkeää, että eri Euroopan maissa asuvilla, kuten myös Suomessa asuvilla, on mahdollisuus päästä osaksi implantteihin liittyvästä jatkuvasta teknologisesta kehityksestä.

Lisätietoja: 

Kuuloliiton kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen
anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi
p. 050 303 4841

Euro-CIU:n varapuheenjohtaja Robert Mandara
robert.mandara@elisanet.fi