Uutiset

Kuuloliiton uudeksi kehittämispäälliköksi Anniina Lavikainen

Vuoden alussa kehittämispäällikkönä aloittanut Anniina Lavikainen vastaa liiton vaikuttamistoiminnasta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Lisäksi hän koordinoi Kuuloliiton kehittämistoimintaa, esimerkiksi uusien hankkeiden suunnittelua ja hakemista.

–Pitkäaikaisena työntekijänä olen nähnyt läheltä Kuuloliiton kokeman valtavan muutoksen. Vuonna 2007 pinnalla oli vahvasti kuntoutustoiminta. Viime vuosina Kuuloliitto on profiloitunut vahvemmin yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi ja arjessa on korostunut edunvalvonta- ja vaikuttamistyö.

Lavikaisen mukaan vaikuttamistyössä riittää haasteita suomalaisen yhteiskunnan muuttuessa nopeasti. Väestön ikääntyminen, sote- ja maakuntauudistus, digitalisaatio ja uudet palvelumuodot haastavat kuulovammaisten lisäksi myös Kuuloliiton. Oman haasteensa tuo myös kuulovammaisten ryhmän laajuus.

Kuulovammaisten ja Kuuloliiton ääni ei kuulu vielä riittävästi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Palveluja suunniteltaessa tulisi entistä paremmin huomioida erilaiset käyttäjäryhmät, kuten kuulovammaiset, ja heidän tarpeensa. Sote-uudistuksessa pitäisi tunnistaa voimakkaasti lähivuosina kasvava kuulonkuntoutuksen tarve ja tästä johtuvat haasteet palvelujen järjestämisessä.

Haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan Lavikaisen mukaan monitasoista yhteistyötä Kuuloliiton ja muiden toimijoiden välillä. Tänä vuonna Kuuloliitto nostaa kuulovammaisten kohtaamat haasteet esiin vaalikampanjoinnissaan ja tiivistää myös päättäjäyhteistyötä. Lisäksi Kuuloliitto kehittää yhteistyötä kuulonkuntoutuksen eri ammattilaisten kanssa.

–Kuuloliiton työntekijöiden ohella vaikuttamistyössä tarvitaan myös vapaaehtoisten ja kuuloyhdistysten aktiivisuutta. Jotta heidän aktiivinen osallistumisensa on mahdollista, tulee järjestöjen toimintaedellytykset varmistaa laaja-alaisesti.

–Kuuloliitto panostaa jatkossa monitasoiseen vaikuttamis- ja kehittämistoimintaan ja laaja-alaiseen yhteistyöhön. Uskon, että Anniina Lavikaisen pitkäaikainen asiantuntemus ja kokemus kuulovammaisalasta vahvistavat Kuuloliiton edunvalvontatyötä sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla, sanoo toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen.
–Lavikaisen kokemus tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tuo lisäarvoa toiminnan tulosten ja vaikutusten arviointityöhön.

Lavikainen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on työskennellyt viime vuodet Kuuloliitossa sosiaali- ja terveyspolitiikan erityisasiantuntijana ja sitä ennen tutkijana Kuuloliiton eri kehittämishankkeissa.