Uutiset

Kysely sisäkorvaistutetta käyttäville

Osana käynnissä olevaa CI-tukiverkosto-projektia keräämme tietoa sisäkorvaistutetta käyttävien nuorten ja aikuisten apuvälineiden, tulkkauspalveluiden ja vammaistuen saavutettavuudesta.

Kysely on yhteistyön tulos, sillä sen rakentamisessa ja ideoinnissa on ollut mukana Kuuloliitossa toimiva CI-toimikunta, jolta myös aloite sisäkorvaistutetta käyttävien apuvälineitä koskevaan kyselyyn alun perin tuli. ”On tosi hienoa, että kyselyyn saatiin työstövaiheessa kommentteja toimihenkilöiden lisäksi myös sisäkorvaistutetta käyttäviltä itseltään. Moni kysymys täsmentyi istutetta käyttävien kommenttien myötä ja esimerkiksi apuvälinelistauksesta tuli paljon alkuperäistä kattavampi, kun saimme sen koostamiseen apua ihmisiltä, joilla kyseisiä apuvälineitä on käytössä”, kiittelee CI-tukiverkosto-projektin projektikoordinaattori Ilona Maula-Tervo.

Kyselyyn voi halutessaan vastata nimettömänä. Vastauksia hyödynnetään Kuuloliiton vaikuttamistyössä ja sen suunnittelussa. Siispä jokainen vastaus on tarpeellinen ja tärkeä!

”Sisäkorvaistutetta käyttävien aikuisten ryhmästä ei ole vielä riittävästi tietoa, ja nyt sote-uudistuksen kynnyksellä on tärkeää saada kattavasti informaatiota palveluihin ja etuuksiin liittyvistä näkökulmista sekä niihin mahdollisesti liittyvistä haasteista”, toteaa Kuuloliiton erityisasiantuntija Anniina Lavikainen.

”Toivomme, että mahdollisimman moni yli 16-vuotias sisäkorvaistutetta käyttävä vastaa kyselyyn”, jatkavat CI-toimikunnan puheenjohtaja Karoliina Toivonen ja varapuheenjohtaja Maria Smeds.

Vastausaikaa on 22.4. asti.  Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Lisätietoja:

projektikoordinaattori
Ilona Maula-Tervo
ilona.maula-tervo@kuuloliitto.fi

erityisasiantuntija
Anniina Lavikainen
anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi