Uutiset

Kuuloliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi Sanna Kaijanen

Kuuloliiton hallitus valitsi liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi vantaalaisen Sanna Kaijasen. Kaijanen siirtyy tehtävään Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:stä.

– Hain tehtävää, koska olen aidosti kiinnostunut kuulovammaisalasta ja sen tulevaisuudesta. Haluan kehittää ja vaikuttaa kuulovammaisalan ja Kuuloliiton toimintaan.

Kaijanen kertoo odottavansa innolla yhteistyön aloittamista vapaaehtoisten ja henkilöstön kanssa.

– Vapaaehtoiset ovat järjestötyön sydän ja toiminnan edellytys. Pyrkimykseni on saada Kuuloliiton toiminnasta entistä vaikuttavampaa suhteessa vapaaehtoisiin, jäsenistöön ja sidosryhmiin.

Alussa Kaijasen mukaan on tärkeää tutustua liiton työntekijöihin ja koko toimintakenttään.

– Tavoitteenani on kehittää pitkäjänteisesti Kuuloliiton tekemää edunvalvontatyötä. Haluan myös panostaa monipuoliseen yhteistyöhön ja viestintään, jonka keskeinen tavoite on järjestökentän äänen vahvistaminen.

Kaijasen mukaan järjestöjen toimintaympäristöön kohdistuu Suomessa suuria muutoksia.

– Järjestöjen rahoitus ja avustusjärjestelmässä tapahtuvat muutokset sekä sote-uudistuksen eteneminen vaikuttavat olennaisesti järjestöjen toimintaedellytyksiin.

– Yhteiskunnan digitalisoituminen eli sähköisten palveluiden yleistyminen haastaa myös Kuuloliiton jäseniä ja on tärkeää varmistaa, että he ovat osallisia tässä kehityksessä.

Kaijanen on koulutukseltaan sosionomi (ylempi AMK). Hän on työskennellyt Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksen kehittämispäällikkönä vuodesta 2015. Vuosina 2012–2015 hän työskenteli SOSTE ry:ssä (Suomen sosiaali- ja terveys ry) erityisasiantuntijana ja arviointipäällikkönä. Kaijasella on työkokemusta myös monista muista sote-alan järjestöistä.