Finska Hörselförbundet

Finska Hörselförbundet, som består av dess medlemsföreningar, är en medborgarorganisation inom området för social- och hälsovård. Förbundet utövar också habiliteringsverksamhet.

I vår verksamhet värderar vi jämlikhet, tolerans och människonärhet.
Förbundets mål:

• Inom Finska Hörselförbundet finns starka och aktiva gemenskaper där det är möjligt att uppleva, att verka och att kommunicera tillsammans med andra.

• All habiliterings- och handikappservice som gäller hörseln är oberoende av region och ålder likvärdigt tillgängliga och motsvarar klientens behov.

• I utbildning och arbetsliv är hörselskadade personer jämlika med andra samhällsmedlemmar.

• Ljudmiljön är så trygg som möjligt.

• Finska Hörselförbundet har en stabil ekonomi och mångsidiga finansieringssystem.

Till förbundet hör 84 lokala hörselföreningar och två landsomfattande föreningar Suomen Tinnitusyhdistys och Suomen Akustikusneurinoomayhdistys. Föreningarna har sammanlagt ca 16 200 medlemmar. Finska Hörselförbundet har åtta lokalkontor och ett centralkontor i Ljusa huset i Helsingfors. Förbundet har över 72 arbetstagare.

Förbundets vision är att samhället är hinderfritt och tillgängligt för de hörselskadade.

© Kuuloliitto ry