Kysely tulkkauspalvelun käytön kokemuksista mielenterveyspalveluissa

Opinnäytetyöhön liittyvään kyselyyn toivotaan vastauksia kuuroilta, huonokuuloisilta, kuuroutuneilta ja sisäkorvaistutetta käyttäviltä, yli 18-vuotiailta henkilöiltä, jotka ovat käyttäneet tai käyttävät mielenterveyspalveluja.

Turun Diakonia-ammattikorkeakouluun tehtävän opinnäytetyön tarkoituksena on saada tietoa kokemuksista tulkkauspalvelun käytöstä mielenterveyspalveluissa sekä kehittämisehdotuksia. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eli vastaajan henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa ilmi. Kyselyyn saatavaa aineistoa käytetään vain opinnäytetyöhön, jonka valmistuttua vastaukset postetaan Webropol-ohjelmasta. Valmis opinnäytetyö julkaistaan osoitteessa http://www.theseus.fi.

Kysely on auki 20.3. saakka.

Opinnäytetyön tekijöiden yhteystiedot:

Sonja Puumalainen
puumalainen.sonja(at)gmail.com

Matleena Virta
matleena.virta(at)gmail.com

Kysely tulkkauspalvelun käytön kokemuksista mielenterveyspalveluissa
Kyselyn viittomakielinen esittelyvideo
Vapaamuotoisesti viitottu kysely

Viivi Kaakinen (viivi.kaakinen a kuuloliitto.fi), 15.3.2017

Takaisin

© Kuuloliitto ry