Meluvamman synty

Maailman Terveysjärjestön määritelmään mukaan melua on epätoivottava ja terveydelle haitallinen ääni. Melu rasittaa psyykkisesti ja heikentää kuuloa. Melu vaarantaa kommunikaation aiheuttamalla toiminta- ja osallistumisrajoituksia. Se heikentää suorituskykyä ja vähentää ympäristön viihtyisyyttä.

Melutonta paikkaa on nykyisin vaikeaa löytää. Se kuormittaa meitä niin kotona, kadulla, vapaa-aikana kuin työelämässäkin. Terveyttä vahingoittavaakaan ääntä ei välttämättä koeta häiritseväksi (esim. diskossa). Hyvin voimakas äänentaso on kuitenkin aina terveyshaitta. Melulla on raja-arvot, joiden ylityttyä se muuttuu haitalliseksi ja voi vaurioittaa kuuloa pysyvästi.

Melun vaikutus kasvaa sen mukaa, kun melussa vietetty aika pitenee. Kun esim. desibelimäärä nousee kolmella, turvallinen melussa oloaika puolittuu. Esimerkiksi yli sadan desibelin melussa voisi siis turvallisesti oleskella ilman kuulonsuojaimia vain muutamia minuutteja kerrallaan. Käytännössä on yleistä, että esimerkiksi discoissa äänitaso nousee yli sadankin desibelin.

Ihmisen yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat paljon siihen, miten helposti kuulovaurio syntyy. Meluvamma voi syntyä joko impulssimelusta, äkillisestä räjähdyksestä, joka vaurioittaa kuuloa välittömästi tai hitaasti vuosien aikana. Korvan solut eivät uudiudu, joten jokaisen solun häviäminen on pysyvää. Yksikin altistuminen voimakkaalle melulle saattaa tuhota kerralla satoja soluja. Kuulovamma on pysyvä, eikä siihen ole toistaiseksi parannuskeinoa.

Muusikoillakin tyypillinen kuulovaurio on tinnitus. Se aiheuttaa ääniaistimuksia, kuten korvien soimista, vinkunaa, kilinää, hurinaa tai suhinaa. Pitkään tai pysyvästi jatkuessaan tinnitus on erittäin kiusallinen vaiva, joka voi estää työnteon ja normaalin elämän jopa kokonaan. Kuuloliiton Kuntoutus-Auris järjestää tinnittäjille kursseja, joissa sekä annetaan tietoa tinnituksesta että harjoitellaan erilaisia rentoutumiskeinoja.

Kuntoutus-Auris

Tinnitus

Kuulo- ja kipukynnys


Kuuloalue
20-20 000 Hz

Äänenpainetason osalta
0-130 dB

Melun kipukynnys
120 dB
Turvallisuusrajat eri melutasoille:
Jatkuva A-äänitaso
(dB)
Melussaoloaika
858 tuntia
884 tuntia
941 tunti
10015 min
1064 min
1121 min
115ei lainkaan!

© Kuuloliitto ry