Ikäkuulo - mitä se tarkoittaa?

Iän mukanaan tuoma huonokuuloisuus on yksi yleisimmistä iän myötä lisääntyvistä terveysongelmista.

Ikäkuulolla tarkoitetaan iän mukana ilmeneviä sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumismuutoksia. Iän mukanaan tuoma huonokuuloisuus on hyvin yleistä, eikä sitä voida parantaa lääkkeillä eikä leikkauksella. Eläkeikäisistä joka kolmannella arvioidaan olevan jonkin asteinen kuulon alenema ja suurimmalla osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Kolmannes heistä hyötyy kuntoutuksesta ja mm kuulokojeesta.

Kuulon heikkeneminen on aina yksilöllistä – toisilla kuulo alkaa heikentyä jo työikäisenä, toiset taas säilyttävät kuulonsa korkeaankin ikään asti. Perinnölliset tekijät vaikuttavat kuulon heikentymiseen. Myös ulkoiset tekijät, kuten melualtistus ja yleissairaudet, vaikuttavat kuuloon. Aluksi kuulo heikkenee korkeilta taajuuksilta, ja laajenee vähitellen puhealueelle. Tällöin hälyisissä tilanteissa puheen kuuleminen vaikeutuu. Tyypillistä on, että keskustelukumppanin sanoista on vaikea saada selvää ja väärinkuulemiset lisääntyvät. Ikäkuuloinen alkaa helposti vältellä tilanteita, joissa huono kuulo haittaa kommunikointia ja jää pois sosiaalisista tilanteista.

Ikähuonokuuloisuudelle tyypillistä on myös sanojen erotteluvaikeudet. Henkilö saattaa kuulla puheen, mutta ei saa yksittäisistä sanoista selvää. Vaikeudet aiheutuvat siitä, että vokaalit kuuluvat voimakkaampina kuin konsonantit. Äänteet sekoittuvat ja alkavat muistuttaa toisiaan tai jäävät kokonaan kuulumatta. Tällaisessa tapauksessa on vaikea erottaa toisistaan sellaisia sanoja kuin esimerkiksi tappi, tatti ja patti. Tämä vaikeuttaa keskustelun seuraamista ja voi johtaa väärinymmärryksiin.

Kuulon huonontuminen alkaa vähitellen, eikä sitä itse välttämättä huomaa. Monet eivät myöskään myönnä kuulonsa heikentyneen, vaan kokevat, että muut puhuvat liian hiljaa ja epäselvästi. Toiset taas alistuvat tilaansa toteamalla “kaikkea ei tarvitse kuulla” tai “vanhuus ei tule yksin”.

Heikentyneeseen kuuloon ei pidä tyytyä. On tärkeää myöntää oma huonokuuloisuutensa. Sen jälkeen on helpompi hakea tietoa ja apua kuulo-ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Erittäin tärkeää on oma myönteinen suhtautuminen ja motivaatio kuulokojeen käyttöön ja kuulemiseen. Kuulokojeen kanssa saadut onnistuneet kuulemiskokemukset tukevat kuntoutumista. Omaisten ja muun lähipiirin asiallinen ja kannustava suhtautuminen ovat merkittävä tuki ikäkuuloiselle.

Kuulo kannattaa tutkituttaa jos


• Keskustelukumppanin sanoista on
vaikea saada selvää
• On vaikeuksia seurata useamman
henkilön keskustelua
• Asiointitilanteet hankaloituvat
• Television tai radion äänenvoimakkuutta
on lisättävä
• Ovikellon tai puhelimen hälytysäänen
kuuleminen vaikeutuu
• Karttaa tilaisuuksia, joissa on paljon
ihmisiä ja hälyä
• Korva soi tai on muuten tukkoisen
tuntuinen

Jos jokin näistä tuntuu tutulta, on hyvä
varata aika terveyskeskukseen tai yksityislääkärille
kuulon tutkimukseen.

Ikäkuulo

Etkö löytänyt etsimääsi näiltä sivuilta?
Kysy kuulosta verkkolomakkeella

Tutustu myös esitevalikoimaamme:
Materiaalipankki

© Kuuloliitto ry