Induktiosilmukka

Induktiosilmukka on kuulovammaisen apuväline, joka siirtää magneettikentän välityksellä äänen suoraan kuulolaitteen vastaanottokelaan.

Ääni siirtyy puhtaasti, sopivalla voimakkuudella eivätkä häiriöäänet puhujan ja kuuntelijan välissä häiritse. Induktiosilmukka voi olla kiinteästi asennettu. Se voidaan liittää osaksi tilan muuta äänentoistojärjestelmää.

Induktiosilmukka voi olla myös kannettava, yleensä salkkuun pakattu järjestelmä, joka sisältää kelattavan silmukkajohdon, induktiosilmukkavahvistimen ja mikrofonin tai useampia.

Induktiosilmukalla varustetut tilat merkitään siitä kertovalla symbolilla. Suomessa on ollut käytössä ns. T-merkki. Uudempi symboli on kansainvälisen standardin IEC 60118-4 mukainen merkki, jonka käyttöön Suomessakin siirryttäneen vähitellen. Silmukan on täytettävä standardin IEC 60118-4 vaatimukset.

Muut äänensiirtomenetelmät


Infrapunalaitteistossa ääni siirtyy infrapunavalon välityksellä. Infrapunajärjestelmä on hyvä vaihtoehto tiloihin, joissa magneettiset häiriökentät estävät induktiosilmukan käytön tai tiloihin, joissa salassapitovelvollisuuden takia ei voida käyttää induktiosilmukkaa.

Radiotaajuuslaitteilla (RF-laitteet, FM-laitteet) ääni siirretään radiotaajuuksilla. Myös radiotaajuuksilla toimivat äänensiirtolaitteet ovat kehittyneet ja digitaalitekniikan käyttöönoton myötä on tullut laitteita, joissa lähetettävä signaali on salattu. Myös näitä laitteita voidaan käyttää tilanteissa, joissa salassapitovelvollisuus on tärkeää.

Äänentoisto


Äänentoistossa tulee pyrkiä riittävän laajaan ja tasaiseen toistoalueeseen. Äänentoistojärjestelmässä tulee olla äänenvoimakkuuden säätimistä riippumaton ulostulo, johon induktiosilmukka voidaan kytkeä. Äänentoistojärjestelmä tulee varustaa induktiosilmukalla.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa F1 annetun määräyksen mukaan katsomoiden, auditorioiden, juhla-, kokous- ja ravintolasalien, opetussalien ja -luokkien sekä vastaavien kokoontumistilojen on sovelluttava myös liikkumis- ja toimimisesteisten käyttöön. Näihin tiloihin asennetussa äänentoistojärjestelmässä tulee olla myös tele/induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä.

Induktiosilmukasta on hyötyä kuulovammaisille myös silloin, kun tilassa ei ole äänentoistoa. Kaikki ne tilat, joissa puheen avulla välitetään tietoa, tulisikin varustaa induktiosilmukalla riippumatta siitä, onko tilassa äänentoistojärjestelmä vai ei.

Mikrofonien käyttö


Järjestelmään liitettävät mikrofonit tulee valita käyttötarpeen mukaan. Mikrofoniin tulee puhua riittävän läheltä. Mikrofoni ei kuitenkaan saa peittää huuliota.

Kun käytetään induktiosilmukkaa, täytyy kaikki puheenvuorot puhua mikrofoniin. Kun kuulokoje kytketään induktiosilmukan kuunteluun (ns. T-asento), jää kuulokojeen normaali mikrofoni pois käytöstä ja kuullaan ainoastaan induktiosilmukan kautta tulevat äänet. Myös esimerkiksi yleisön esittämät kysymykset tai kommentit tulee tällöin puhua mikrofoniin. Mikäli tämä ei ole mahdollista tulee tilaisuuden puhujan tai juontajan toistaa esitetty kysymys tai kommentti ennen vastausta.

Induktiosilmukan symbolit


Induktiosolmukan T-merkki
Kansainvälinen Etsi-symboli induktiosilmukasta
Jälkimmäinen on kansainvälisen IEC-standardin mukainen symboli.

Ladattava, kansainvälinen IEC induktiosilmukkasymboli
Kansainvälinen Etsi-induktiosilmukkasymboli
PDF 8 kb, päivitetty 30.11.2012

Lisätietoja hyvän kuunteluympäristön kriteereistä:
Kuulokynnys esteettömyyssivut.

© Kuuloliitto ry