Kuulo

Sisäkorva ja keskushermoston kuulojärjestelmä kehittyvät sikiökaudella. Kuuloradan hermostollinen kypsyminen jatkuu syntymän jälkeen.

Tämä edellyttää, että kuulorata korvasta aivoihin on käytössä eli korvan kautta tulee ääniärsykkeitä. Kuulon kypsyminen ja harjaantuminen jatkuvat aikuisikään asti, mutta toisaalta korvan kuulosolujen rappeutuminen alkaa kymmenen ikävuoden jälkeen.

Kuulojärjestelmämme pystyy sopeutumaan, oppimaan ja harjaantumaan varhaisvuosina voimakkaammin ja heikentyy iän myötä.

Kuulemiemme äänten ominaisuudet voidaan jakaa äänen korkeuteen eli taajuuteen ja äänen voimakkuuteen eli äänenpaineeseen (dB, desibeli).

Äänen korkeus ilmaistaan hertzeinä eli värähdysten lukumääränä aikayksikössä (Hz). Miehen äänen taso on noin 120 Hz ja naisen noin 250 Hz. Ihmisen puhe muodostuu erilaisista äänteistä ja niiden yhdistelmistä. Niiden muodostamiseen tarvitaan huomattavasti korkeampia taajuuksia.

Kuulotietoa löydät myös materiaalipankin esitteistä, oppaista ja julkaisuista:
Materiaalipankki

© Kuuloliitto ry